[Company Logo Image]

Vigtig meddelelse fra TMR

Kære forbruger

Grundet problemer i ansættelsesafdelingen er TMR desværre nødsaget til at tilbagekalde alle maskiner i 1944-serien, der er fremstillet i tidsrummet 2. maj 1996 til 10. januar 1997.

Skulle de eje en af de ovennævnte modeller,

sluk da straks maskinen

da den kan udgøre en alvorlig helbredsrisiko!!!

Husk at udvise yderst stor forsigtighed, når De lukker og slukker for maskinen.

Rør ikke ved den grønne knap

Vi gentager:

Rør ikke ved den grønne knap

Kontakt derefter TMR pr. telefon, og vi vil straks udsende specialtrænet personale med erfaring fra lignende episoder.

[Dividing Line Image]

Teknisk information

Problemet med maskinerne af serien 378918-b-78 skyldes en fejl i kvalitetskontrolafdelingen. Vor eneste medarbejder i denne afdeling har vist sig at være farveblind, hvilket først kom frem, da han forsvandt under ganske mystiske omstændigheder d. 10. januar 1997. Under den nærmere efterforskning er det kommet frem, at kvalitetskontrolafdelingen var oversvømmet med 1944-modeller, der alle fejlagtigt var udstyret med grønne turingknapper.
Vi erkender, at farven grøn kunne indikere, at man uden fare kunne trykke på netop denne knap.

Såfremt kvalitetskontrolmedarbejder Jimi Hendrix skulle dukke op igen, vil TMR udsende yderligere bulletiner ..